การให้บริการ SSL

บริการให้เช่าระบบ SSL ป้องกันการปลอมแปลงเว็บไซด์ เพื่อที่จะขโมยบัญชีของผู้ใช้ และรหัสผ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เว็บไซด์ด้านการเงิน ที่ต้องมีระบบล็อกอิน รวมถึงเว็บไซด์ทั่วๆไปที่มีการให้ข้อมูลสาธารณะ ก็จะมีความเสี่ยงในการถูกปลอมแปลง เพื่อขโมยข้อมูลผู้ใช้งาน และให้ข่าวสารปลอมแก่ผู้ใช้งานที่มีความปลอดภัยสูงสุด

Alpha SSL - รวดเร็วและประหยัด

ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด ด้วยการเปลี่ยนแถบที่อยู่ บนบราวเซอร์ให้เป็นสีเขียว แสดงหลักฐานยืนยันความปลอดภัยของเว็บไซต์ ส่งผลให้ระดับความน่าเชื่อถือ ที่สูงขึ้น ซึ่งหมายถึงยอดขายที่สูงขึ้นด้วย

Alpha SSL Standard Wildcard
1 Year 1,500 บาท 4,600 บาท
2 Year 2,700 บาท 8,900 บาท

* ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารออกใบรับรองได้ภายในไม่กี่นาทีสัญลักษณ์รับรองความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์วงเงินรับประกัน 10,000 ดอลล่าร์ประหยัดมากขึ้นเมื่อซื้อหลายปี

Domain SSL - รวดเร็วและประหยัด

ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด ด้วยการเปลี่ยนแถบที่อยู่ บนบราวเซอร์ให้เป็นสีเขียว แสดงหลักฐานยืนยันความปลอดภัยของเว็บไซต์ ส่งผลให้ระดับความน่าเชื่อถือ ที่สูงขึ้น ซึ่งหมายถึงยอดขายที่สูงขึ้นด้วย

Alpha SSL Standard Wildcard
1 Year 8,800 บาท 29,800 บาท
2 Year 15,700 บาท 53,500 บาท

* ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารออกใบรับรองได้ภายในไม่กี่นาทีสัญลักษณ์รับรองความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์วงเงินรับประกัน 10,000 ดอลล่าร์ประหยัดมากขึ้นเมื่อซื้อหลายปี

Organization SSL - ตรวจสอบองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ

ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด ด้วยการเปลี่ยนแถบที่อยู่ บนบราวเซอร์ให้เป็นสีเขียว แสดงหลักฐานยืนยันความปลอดภัยของเว็บไซต์ ส่งผลให้ระดับความน่าเชื่อถือ ที่สูงขึ้น ซึ่งหมายถึงยอดขายที่สูงขึ้นด้วย

Organization SSL Standard Wildcard
1 Year 12,300 บาท 33,300 บาท
2 Year 22,000 บาท 59,800 บาท

* ตรวจสอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบออกใบรับรองได้ภายในสองวันทำการสัญลักษณ์รับรองความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์วงเงินรับประกัน 1.25 ล้านดอลล่าร์ประหยัดมากขึ้นเมื่อซื้อหลายปี

Extended SSL - รับแถบสีเขียวบนบราวเซอร์

ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด ด้วยการเปลี่ยนแถบที่อยู่ บนบราวเซอร์ให้เป็นสีเขียว แสดงหลักฐานยืนยันความปลอดภัยของเว็บไซต์ ส่งผลให้ระดับความน่าเชื่อถือ ที่สูงขึ้น ซึ่งหมายถึงยอดขายที่สูงขึ้นด้วย

Extended SSL Standard
1 Year 43,500 บาท
2 Year 68,000 บาท

* ตรวจสอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบการใช้งานแถบสีเขียวบนบราวเซอร์สัญลักษณ์รับรองความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ช่วยเพิ่มอัตราการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์วงเงินรับประกัน 1.5 ล้านดอลล่าร์