3BB Cloud PBX

บริการ Cloud PBX เป็นบริการโทรศัพท์ ผ่านระบบ cloud เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของลูกค้าให้สูงขึ้น ใช้ต้นทุนต่ำสามารถขยายระบบได้ตามต้องการ และโทรหากันฟรี เพียงแค่เชื่อมต่อ IP phone กับอินเตอร์เน็ต ทำให้ลูกค้ามีระบบโทรศัพท์ที่เป็นมืออาชีพอยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสาย โอนสาย(สายไม่ว่าง/ไม่ได้รับสาย) ไปที่เลขหมายมือถือได้ จัดอันดับสาย ฝากข้อความเสียง บันทึกเสียง แสดงเลขหมายที่โทรเข้า ระบบตอบรับอัตโนมัติ ทำให้ ฉCloudPBX คือทางเลือกที่น่าสนใจ ไม่ว่า จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่

CloudPBX ประกอบด้วย

การรับสาย/ โทรออก

แสดงเลขหมายโทรเข้า เมือเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือเลขหมายโทรศัพท์ที่รองรับการโชว์เลขหมาย ทำให้คุณเห็นว่าเลขหมายนั้น เป็นเลขหมายของคนในองค์กรของคุณ หรือเลขหมายของ ลูกค้า

การประชุมสาย

สามารถรับสายพร้อมกันได้มากกว่า 1สาย หรือกดส่งต่อสายไปยัง เลขหมายอื่นๆได้

การโอนสาย/ ไม่ได้รับสาย

มีระบบ ตอบรับเมื่อไม่ได้รับสาย หรือ โอนสายไปยังมือถือ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ อยู่ที่โต๊ะทำงาน

แอปพลิเคชัน

เพียงคุณโหลด แอปพลิเคชัน สำหรับทำมือถือ คุณก็สามารถโทร ฟรีในกลุ่ม หรือในองค์กรของคุณฟรี

VDO Call

สามารถ โทรแบบเห็นหน้า ได้ (ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ที่ใช้) ทำให้ท่านสามารถประชุม กันได้จากหลายๆที่การบริหารจัดการทีง่ายขึ้น

ประวัติการโทร

สามารถ บันทึก การสนทนาได้ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การโทรเข้า/โทรออก บทสนทนาที่คุยกัน หรือตรวจสอบ พนักงานคุยกับลูกค้า

รายงานสรุป

มีรายงาน สรุปยอดการโทร และสามารถค้นหา เลขหมายต้นทางและปลายทางได้

Fax Server

สามารถใช้งาน fax server ได้ ดาวโหลดเอกสาร fax เป็น pdf / สามารถส่ง fax ไปยัง อีเมล์ / กำหนดคนที่สามารถใช้ fax ได้

Call Center

มีโมดูล Call Center พร้อมด้วยฟีเจอร์ Predictive Dialer (โทรไปยังเลขหมายที่กำหนดไว้ คราวละหลายๆเลขหมาย แล้วก็เล่นเสียงที่ต้องการจะให้ลูกค้าฟัง เหมาะกับการทำโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์ ติดตั้งเพิ่มเติมได้ทางหน้าเว็บเพจ